Protokoll og revidert årsberetning fra årsmøtet 2016

8. April 2016 - admin


Årsmøtet ble gjennomført på Lillostua 9. mars 2016 med ni stemmeberettigede til stede.

Protokollen og årsberetningen kan lastes ned ved hjelp av linkene. Disse dokumentene skal nå signeres før de lastes opp i forbindelse med idrettsregistreringen (årlig innberetning til Norges idrettsforbund).

Valgte representanters til styret finnes på siste side i protokollen
. Vi mangler en revisor, så her er det bare å melde seg til et oppdrag som stort sett gjennomføres kun i februar måned

phimosis, hypoaesthesia How to get viagra * Recent MI = within last.

.

Oppnevnte verv vises i eget dokument.

Videre legger vi med den nye loven for o-laget om ble vedtatt på årsmøtet. Denne må av formelle grunner sendes til NIF for godkjenning før den kan anses som offisiell.