Innmelding og avgifter

Lillomarka OL ønsker alltid nye medlemmer velkommen

Innmelding til Lillomarka O-lag må gjøres via «Min Idrett»
https://mi.nif.no/
Velg «Ny bruker» øverst til høyre.
Velg «Lillomarka Orienteringslag» som klubb, og orientering som gren.

Du vil få tilsendt betaling av medlemskapet via e-post, og betaler ditt medlemskap i MinIdrett.

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde ditt medlemskap i klubben. Inkludert evt. utmelding igjen. Pass på at du ligger inne med korrekt informasjon som e-post og adresse.

Det finnes tre typer medlemskap i Lillomarka Orienteringslag.

Aktivt medlemskap
Du kan representere Lillomarka i alle terminfestede løp (http://eventor.orientering.no). Lillomarka OL betaler startkontingent for løpere fra 0-26 år på nasjonale løp (utenom ferieløp), samt for deltakelse i Norgescup og NM. Etteranmeldingsgebyrer til løp, og løp der du er påmeldt men ikke starter, må uansett dekkes av den enkelte. Løpere over 27 år betaler selv startkontingenter via ettersendt faktura fra klubben på høsten.

Årsavgift: 500,- (0-26 år) – 1000,- (fra 27 år)

Passivt medlemskap
Du kan representere Lillomarka i klubb- og treningsløp (også de som klubben arrangerer som er terminfestede i Eventor). Du kan også være medlem i en annen klubb og representere den i andre terminfestede løp.

Årsavgift: 200,- (0-26 år) – 350,- (fra 27 år)

Familemedlemskap
Med familie menes far og/eller mor med barn til og med det året barnet fyller 16 år. Det finnes både passivt og aktivt familiemedlemskap (etter samme regler som nevnt over)

Årsavgift: 700,- (passivt medlemskap) – 2000,- (aktivt medlemskap)

Medlemskontingenten sendes normalt ut på våren før sesongen.

Treningsavgifter og egenandeler:
I tillegg til medlemskontingent har vi også treningsavgift for medlemmer som er aktive løpere. Avgiften varierer litt etter aktivitetsnivå i treningsgruppen og økonomien i klubben. Avgiften dekker kostnader knyttet til trenere, kartprinting, startkontingenter i løp og andre kostnader knyttet til aktiviteter. For tiden er den følgende (2021):

For Gaupene opp til 12 år
For alle som er med på fem eller flere treninger betales en treningsavgift på kr 500,-.

Vi krever ikke medlemskontingent for det første året du starter som Gaupe, men fra og med det andre året blir det automatisk sendt en faktura for medlemskontingent for aktive medlemmer.

For ungdom 13-16 år (TNT)
For alle som er med på fem eller flere treninger betales en treningsavgift på kr 1000,-.

For junior og senior opp til 35
For alle som er med på fem eller flere treninger betales en treningsavgift på kr 1500,-.

Egenadeler benyttes på samlinger og turer. Lillomarka dekker stort sett opp mot halvparten av reise- og overnattingskostnader til slike felles turer. Også startkontingent på alle stafetter. Egenandelen blir kommunisert ut i forkant av samlingen/turen.

Treningsavgifter og egenandeler sendes normalt ut på høsten etter at sesongen er avsluttet, evt. også på sommeren dersom det er stor aktivitet.