Veteranklubben

Lillomarka Veteranklubb ble stiftet av og for veteraner fra Lillomarka O-lag (LOL) for å ta vare på det sosiale miljøet blandt de eldre i klubben. Med Veteran forstås alle som har fylt 45 år.

Klubben er frittstående uten organisatoriske bindinger til andre klubber eller organisasjoner. Klubben har som hovedmål å sørge for at O-veteranene trives og forblir i O-miljøet. Denne siden tjener som inngangsport til materiale som kan være av interesse for klubbens medlemmer og kommende medlemmer.

Bildealbum
– Veterantur til Flom

VIP-pokalen

1. Veteranklubbens innsatspokal (VIP-pokalen) tildeles det medlem
av Lillomarka o-lag (LOL) som i løpet av året har:

a) gjort den beste sportslige innsatsen, eller

b) vist en spesiell sportslig prestasjon

2. Tildelingen bestemmes av en VIP-komité på 3 medlemmer bestående av:

  • LOL’s leder (personlig varamedlem lagets nestleder); komitéens leder
  • LOL’s idrettslige leder (personlig varamedlem UK-leder); komitéens nest1eder/sekretær
  • Veteranklubbens Overveteran (personlig varamedlem Nestveteran)

3. Alle LOL’s medlemmer kan sende inn forslag til kandidater. Forslagsfrist
31.10. det året tildelingen gjelder

4. VIP kan bare tildeles samme person en gang

5. Vinneren tildeles VIP-diplom og navnet preges på pokalen

6. Tildelingen kunngjøres og skjer på LOL’s årsmøte; eller ved en annen
passende anledning bestemt av VIP-komitéen

7. VIP er en 10 års vandrepokal og eies av Lillomarka o-lag. Etter
vandreperioden inngår den i lagets premiesamling