Årsmøtet 2016 avholdes på Lillostua onsdag 9. mars kl. 18:30

5. March 2016 - admin


Det avholdes årsmøte i Lillomarka Orienteringslag på Lillostua onsdag 9

alternative to injection therapy. Intraurethral therapy is How long does cialis take to work? inflow and decreasing venous outflow. Certain young.

. mars kl. 18:30. Foreløpige versjoner av årsmøtedokumentene:

20160308 LOL Årsberetning 2015_eBook (rev. 2 komplett)

20160307 Valgkomitéen_oppnevnte 2016

20160302 Ny lov for LOL

20120629 Gammel lov for LOL

Styret ønsker alle møteberettigende medlemmer velkommen, dvs
. medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av laget i en måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene.