Revidert årsrapport og protokoll fra årsmøtet 3. mars 2015 (oppdatert 3. april)

31. March 2015 - admin


Årsmøtet 2015 ble avholdt på Lillostua med kun 6 deltakere
. I følge vedtektene må minst like mange medlemmer være til stede som det er medlemmer i styret for at årsmøtet skal være vedtaksberettiget
. Her må det gjøres noe til neste årsmøte for å få opp interessen og sikre at neste årsmøte blir vedtaksberettiget

Anxiety disordersrelative safety. Alprostadil is widely approved worldwide sildenafil citrate.

.

Styret presenterer nå utkast til protokollrevidert årsberetning og oversikt over oppnevnte verv. Verv i følge vedtektene er vist på siste side i årsrapporten
.

Følgende mangler i revidert årsrapport:

  • Noen noter til regnskapet
  • Revisorberetningen

Følgende mangler i protokollen:

  • Protokollen er ikke signert

Styret legger ut reviderte dokumenter så snart de er oppdatert.

Ellers oppfordrer styret alle til å komme på Lillostua onsdag 8. april for “kick-off”. Da sparker vi i gang o-sesongen 2015.

Syret ønsker alle god påske
.