Kart

Lillomarka Orienteringslag har to kart for turer i Lillomarka. Disse kan kjøpes hos Norli Grorud, DNT-butikken i Storgata og i markastuene, eller ved å ta kontakt med oss på epost via kart@lillomarka.no

Orienteringskart med 300 kulturminner over hele Lillomarka plottet inn og komplett beskrevet. Målestokk 1:10.000.

Forenklet turkart over hele Lillomarka med sommerstier og vinterløyper. Målestokk 1:22.500.

Pris for disse kartene er 169kr per stk eller 299kr for begge samlet.