Sakspapirer og dagsorden til årsmøte i Lillomarka o-lag 2024

10. March 2024 - Mathias Benjaminsen

Da er årsmøtepapirer til årsmøtet tilgjengelig for nedlasting

Sted: Lillomarka Arena

Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2024 kl. 19:00

Alle lagets medlemmer er velkommen på årsmøte. Man har stemmerett og kan stille til verv fra det året man fyller 15.

Vel møtt!