Årsmøte – torsdag 14. mars 2024 kl. 19:00, Lillomarka Arena

14. February 2024 - Trine Oldernes

Styret i Lillomarka Orienteringslag innkaller til årsmøte.

Sted:  Lillomarka Arena
Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2024 kl. 19:00

Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 29. februar 2024. Send til Leder@lillomarka.no

Årsmøtedokumenter med saksliste vil bli tilgjengelige senest en uke før årsmøtet

Alle lagets medlemmer er velkommen på årsmøte. Man har stemmerett og kan stille til verv fra det året man fyller 15.

Vel møtt!