Tor Henriksen til minne

22. January 2024 - Mathias Benjaminsen

En ildsjel i Lillomarka O-lag har gått bort. Tor Eliot Henriksen døde rett før jul og det var bisettelse i Grorud kirke i romjulen. Tor hadde nylig rykket opp i H90.

Klubben vår har mye å takke Tor for. Han var levende engasjert i Lillomarka Orienteringslag gjennom hele sitt voksne liv. Tor satte kanskje ikke de største sporene etter seg høyt opp på resultatlistene, men det var få som var ivrigere etter å delta i o-løp. Tor var med på det meste både i lokalområdet og land og strand rundt. Han var meget omgjengelig og godt likt blant sine konkurrenter og venner i o-sporten, og han ble beæret med medlemskap i Skogkarenes klubb i Oslo.

Inn til det siste fulgte han godt med på det som foregikk i o-verdenen. O-Boka ble flittig lest og studert hvert år. Tors siste terminfestede løp var nok Tour of Lillomarka finalen i september 2019. Da gjennomførte han N-løypa med gåstaver sammen med kona Mari Anne. 

Som mange andre kom Tor med i o-laget etter sammenslåingen mellom Grei, Grorud og Årvoll. Han var opprinnelig fra Tjeldsund nord i Nordland. Tok utdannelsen på NTH i Trondheim og ble siv.ing. Han jobbet hele livet hos bedriften Lorentzen og Wettre, og var administrerende direktør der når han gikk av med pensjon.

Tor og Mari Anne bosatte seg på Sandås og barna Mette, Leif og Jens har alle gått o-skolen i Grei og Lillomarka O-lag. Når først barna lærte seg o-kunsten, ble også Tor bitt av o-basillen.

I en årrekke var Tor fast inventar under målseilet på Gromløpet og andre arrangementer. Som en del av «målgruppa». Og Tor var gjerne møteleder på klubbens årsmøter – der loset han forsamlingen trygt gjennom kvelden. Han var også leder av Lill-o-dilt-komiteen, Lovkomiteen og Sponsor- og økonomiutvalget.

Og for de av oss som husker noen tiår tilbake så var kartsalg en viktig geskjeft i alle o-klubber. Og Lillomarkas sjef for kartsalget gjennom mange år var Tor, med god hjelp fra Mari Anne. I kjelleren på Sandås forvaltet familien klubbens store kartlager. Det var før fargeprinternes tid, og alt kjøp og salg av o-kart og turkart til arrangementer, treningsløp og markastuer måtte gå via huset på Sandås. Det førtes sirlige notatbøker over salget. Giroer ble delt ut sammen med kartene og kassereren fikk oppgaven med å følge opp at pengene kom inn. 

Kartbeholdningen ble årlig statistikkført, og behovet for opptrykk av kart ble gjennomgått. En viktig del av årsberetningen og regnskapet var inntekter fra dette kartsalget.

Men Tors største lidenskap i klubben var Veteranklubben i Lillomarka O-lag. Allerede i 1987, to år etter stiftelsen av klubben, mente Tor at vi måtte lage oss en egen klubb i klubben for veteranene. Og det har vært en suksesshistorie gjennom mer enn 30 år. 

Veteranklubben fikk eget styre, egen årsberetning og eget regnskap. Og Tor satt som Overveteran i klubben i mange år. Hovedsaken for Veteranklubben var å tilby et sosialt fellesskap for veteranene i klubben – med turer i inn- og utland, sosiale sammenkomster 3-4 ganger i året, og ikke minst sørge for at folk forble i o-laget livet ut. Det har uten tvil vært en stor berikelse og et viktig fundament for Lillomarka O-lag.

Og selv om Veteranklubben formelt ble nedlagt i 2022, så har den utvilsomt vært et forbilde for neste generasjon veteraner i Lillomarka O-lag.  En Veterankomité er nylig opprettet i o-laget og bringer lidenskapen for orientering videre i forfedrenes fotspor. 

Og flott er det at Superveteranene fortsetter å møtes i uformelle omgivelser flere ganger i året.

Tusen takk Tor for alt du har betydd for Lillomarka O-lag.

Vi minnes deg med glede.

Hvil i fred!

Vidar Benjaminsen