Innkalling til årsmøte 2023 – Onsdag 22. mars NB Ny dato og sted

15. March 2023 - Mathias Benjaminsen

Styret i Lillomarka Orienteringslag innkaller til årsmøte.

Sted: Steinhoggermuseet i Grorudveien 3

Tidspunkt: Onsdag 22. mars 2023 kl. 19:00

For å få tilsendt årsmøtepapirer på forhånd, send epost til Leder@lillomarka.no

Alle lagets medlemmer er velkommen på årsmøte. Man har stemmerett og kan stille til verv fra det året man fyller 15.

Vel møtt!