Veteranklubben legges ned men lever videre som Lillomarkas Superveteraner

16. December 2022 - Mathias Benjaminsen

Helt siden 1989 har Veteranklubben vært et samlingssted for Lillomarkas veteraner med sosiale aktiviteter og en sosial møteplass for alle veteraner med tilknytning til Lillomarka. I slutten av november møttes en gjeng fra Veteranklubben på Cafe Steinbra for å lukke et kapittel og starte ett nytt i Lillomarkas historie.

På møtet 30. november ble det altså vedtatt å legge ned Veteranklubbens virksomheten. Veteranene som var igjen i klubben kommer fortsatt til å møtes jevnlig under betegnelsen Superveteraner som blir en uformell forlengelse av Veteranklubben.

Sammen med den nyoppstartede Lillomarka Masters gruppa vil disse sammen utgjøre et flott tilbud for alle veteraner i klubben, uansett om du er 40- eller 100 år har du en sosial møteplass i Lillomarka.

Alle vi i Lillomarka OL vil rette en stor takk til Veteranklubben som har bidratt utallige dugnadstimer til klubben gjennom hele klubbens levetid. Vi retter også en stor takk til Ann-Marie Kjos for sitt engasjement som leder av Veteranklubben gjennom mange år. Samt alle andre som har bidratt i kulissene for å gjøre Veteranklubben til en viktig møteplass for så mange gjennom de siste 30 årene.

Det er kanskje ikke alle som vet at Veteranklubben har vært en egen organisasjon på siden av Lillomarka OL, med eget regnskap, styre og vedtekter. Lillomarka Veteranklubb ble stiftet 17. april 1989. Gjennom disse årene har klubben bidratt til Lillomarka OLs virksomhet, særlig gjennom å steke vafler og koke kaffe på klubbens onsdagstrening fra Lill-o-stua (Lill-ons-dan) og en hjelpende hånd på arrangementer med både rutine og ståpåvilje.

Veteranklubben har også bidratt økonomisk til Lillomarka OL ved innkjøp av diverse utstyr. Veteranklubben har hatt egne sosiale arrangementer gjennom året som Høstblot, Grillaften på Lill-o-stua og tur til forskjellige steder i inn- og utland.

Mange har kanskje også hørt om VIP-pokalen, også kjent som Veteranenes insatspokal. Denne har blitt delt ut som et hedersmerke fra Veteranene til løperen med den beste prestasjonene gjennom året, men du kan bare vinne den en gang. VIP-pokalen er nå overtatt av Lillomarka OL og kommer til å leve videre som et hedersmerke også fremover.

Men som nevnt tidligere stopper ikke veteranene sine sosiale møter. Som en forlengelse av Veteranklubben er Lillomarkas Superveteraner fortsatt en møteplass for alle tidligere medlemmer av Veteranklubben. Arvid Malmén har tatt på seg ansvaret å organisere det første møtet allerede torsdag 26. januar kl. 13.00 på Cafe Steinbra.

Formålet for Superveteranene er å fortsatt ha jevnlige treff gjennom året for å opprettholde kontakt, prate med gamle o-venner, friske opp gamle minner og ha det hyggelig med en kaffekopp og en matbit.

Nok en gang må vi takke Veteranklubben og alle deres engasjerte medlemmer for et fantastisk tilbud gjennom mange år og håper at Superveteranene kan fortsette det sosiale i mange år til.

Mange av klubbens medlemmer, bildet ble tatt i klubbhuset på Lillomarka Arena 22. august 2022