Lillomarka Masters starter opp

28. August 2022 - Mathias Benjaminsen

Sist uke hadde Lillomarka Masters oppstart på arenaen. Her ble det diskutert hva som skal inngå i Lillomarkas ny veterangruppe. Veteraner består av alle fra 35 år og oppover, selv om hovedtyngden av medlemmene er nærmere 50.

Alle medlemmer over 35 og alle foreldre som er engasjert i klubben er hjertelig velkomne til å bli med i Lillomarka Masters. Dette vil fungere som en egen gruppe innad i klubben med felles aktiviteter, turer og tilbud på lik linje med Gaupene, TNT og junior/senior.

I tillegg til å være en flott treningsarena tar Masters også sikte på å være en sosial møteplass gjennom hele året med turer, sosiale aktiviteter som høstfest og sammenkomster i forbindelse med løp og treninger.

For relaterte oppdatering anbefaler vi Facebook gruppen til Masters: https://www.facebook.com/groups/900758100095300

Om du er usikker på om du passer som medlem anbefaler vi å huke tak i en Master på en trening eller sende en mail til Vidar på b-sats@online.no.

Nedenfor finner du referat fra oppstartsmøte med oversikt over aktiviteter og andre tiltakspunkter nå i starten.

Treningsaktiviteter:

 • Sette opp en aktivitetskalender over hele året.
 • Møtes for å trene på sitt nivå. Lavterskel og sosialt.
 • Et par treninger per sesong der vi kan lage kveldsmat, som på møtet 17.08.
 • Enklere teknisk trening
 • Stiløping, eks. på søndager utenom løpssesongen.
 • Vintertrening, positivt å beholde den vi har i dag. Gjerne med kveldsmat enkelte ganger.
 • Teknisk trening kan slås sammen med TNT og ungdommene.
 • Nybegynnerkurs
 • Masters-medlemmene lærer hverandre orientering. Veteranskygging

Aktuelle løp å delta felles på:

 • Påskeløp i Danmark
 • Veteran NM – felles reise og bo sammen
 • Veteran VM
 • Velge løp ikke for langt unna, redusere reisetid og -kostnader, senker terskelen for å være med.
 • Gjerne løp innenlands.
 • Lengre tur ca. hvert annet år.
 • Gjerne tipse arrangører om å lage lange B- og C-løyper.
 • Nord-Jysk ved sesongstart.
 • Samkjøre turer med resten av klubben for å få med flere foreldre.

Tilleggsaktiviteter:

 • Kulturelle aktiviteter på tur, der også partner som ikke løper orientering er med.
 • Høstfest, gjerne med en aktivitet først
 • Retroløp
 • Masters utfordrer; andre klubber, ungdommene i egen klubb
 • Lage egen kopp med LoL Masters-logo, ha med på løp ets.

Diverse:

 • LoL Masters skal ikke belaste klubbens økonomi
 • Facebook-siden er hovedkanalen for informasjon. De som ikke er der får mail.