Årsmøte på Lillostua onsdag 27

2. March 2019 - Mathias Benjaminsen

Styret i Lillomarka Orienteringslag innkaller til årsmøte på Lillostua onsdag 27

Patients who fail oral drug therapy, who have sildenafil citrate ACTION.

. mars kl
. 19:30.

Forslag må være styret i hende innen 15
. mars

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelige i løpet av uke 10 og bli lagt inn her
.

Vel møtt!