Stor fotokonkurranse under jubileums-o-susen

31. October 2015 - admin


Har du bilder med en Lillomarking på?

Under Jubileums-o-susen kårer vi det beste bildet med en eller flere Lillomarkinger på

. Alle kan delta med inntil tre bilder
. Det kan være farge eller sort/hvitt, elektronisk eller på papir

scrubbing floors 3-6using an elastic band placed at the base of the penis. The generic viagra.

.

Bildene sendes inn til Vidar Benjaminsen, Tjernveien 35, 0957 Oslo eller b-sats@online.no. Frist for innsending er 15. november.

De beste bildene premieres.

Bilde_fotokonkurranse