Monopol var populært i fravær av iPad’er

9. September 2015 - Terje Blindheim