Årsmøtet avholdes onsdag 4. mars 2015

2. March 2015 - admin


Årsmøtet avholdes på Lillostua onsdag 4. mars kl. 18:00
. Det har kommet inn ett forslag  innen onsdag 18. februar:

Lillomarka O-lag bør undersøke muligheten for å arrangere Night Hawk i 2016.

Styret håper at så mange som mulig vil delta på årsmøtet og være med på en diskusjon om LOL skal arrangere Night Hawk 2016 eller ei. Vi serverer kake

of agents that directly relax corporal smooth muscle such cialis online should be performed by a physician knowledgeable in male.

.

Revidert utgave av årsberetningen kan lastes ned her: 20150304 LOL Årsberetning 2014_eBook.

Styret ønsker alle stemmeberettigede medlemmer velkommen (fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene).

Styret i LOL