Julegrøt og høydekurver for de eldste gaupene

10. December 2014 - Terje Blindheim


Jens Olav sin terrengmodell ble snekret på kjøkkenet tirsdag kveld og fungerte utmerket som pedagogisk hjelpemiddel.

Jens Olav sin terrengmodell ble snekret på kjøkkenet tirsdag kveld og fungerte utmerket som pedagogisk hjelpemiddel.

Onsdag 10. desember samlet 11 gauper med trenere og foreldre seg på Lillostua. For at det ikke skal bli for lenge å vente på en ny O-sesong og for å få litt teoretisk ballast ønsker vi å samle seniorgaupene noen ganger gjennom vinteren. Denne onsdagen var temaet høydekurver, et sammensatt ord av begreper som ikke er opplagt enkelt å forstå når man er 10 år. Kvelden var tredelt hvor vi startet med O-løp langs vei og i terrenget. Det var fokus på å kjenne igjen terrengformasjoner. Mellom to poster skulle gaupene “balansere” på en høydekurve og gjorde de det rett møtte de med jevne mellomrom på noen reflekser. Dette gikk veldig fint og ingen datt av

a. Diabetes buy viagra about the underlying medical conditions that can result in.

. Vel hjemme på Lillostua ble det julegrøt med hasselnøtt. Pappaene Ove og Lars fikk hver sin hasselnøtt i skåla, noe som førte til umiddelbar kultstatus blant sjokoladehungrige gauper. Etter grøten var det tid for teoriundervisning om høydekurver. I denne anledning hadde Jens Olav laget en flott terrengmodell av et landskap med tilhørende høydekurver på et kart. Det var en flott måte å visualisere de mystiske brune linjene som er på O-kartene. Gaupene plasserte etter tur ulike elementer som myrer, vann, steiner og stup på figuren etter å ha fått angitt på kartet hvor de skulle stå. Denne overføringen gikk veldig fint og de skjønte intuitivt forskjellen på høydekurver som lå tett og langt fra hverandre.

Vi gleder oss til neste samling med litt repetisjon og noen nye begreper som skal fylles med mer innhold, på en litt annen måte enn det vi rekker på en ordinær gaupetrening
.