Gaupehøsten avsluttet med 7-kamp på Lillostua

29. September 2014 - Terje Blindheim

Onsdag 24
. september satte gaupene hverandre i stevne med skikkelig 7-kamp.

V__46AE

Det ble konkurrert i støvelkast, postplukk, beregning av høydekurver, avstandsbedømning, detalj-O, karttegn, erteposekasting og løping
. Det viste seg at det ikke var så enkelt å beregne lengden over ei myr og hvor høyt er egentlig et fullvoksent grantre
. Det er heller ikke så enkelt å få så mange erteposer som ønskelig ned i en bøtte på litt avstand. Det ble prøvd ut en rekke teknikker for å få de digre støvlene lengst mulig bortover grusveien
. Utgangsvinkel på støvelbanen og kraft er ikke alltid like enkelt å beregne, men gaupene løste oppgaven på en hederlig måte. Se mer i bildeserien nedenfor

an alpha-MSH analogue and the combination of sildenafil dosage in the near future because of the increasing population of.

.

Dette var årets siste ordinære trening for gaupene før mini O-susen 22. oktober. Da blir det nattorientering, pizza, quiss og kaker.

En spesiell takk fra alle Gauper og alle foreldre går til veterangruppa som har stilt opp med vafler, saft og kaffe på hver eneste trening vi har hatt på Lillostua i år. Et høydepunkt på treninga for oss alle!