Nostalgi fra kartarkivet

26. September 2013 - Mathias Benjaminsen

• Sexual Counseling and Education(much more sildenafil.

Da jeg ryddet på den gamle lillomarkasiden kom jeg over en del gamle kartutsnitt. Under følger noen gamle kart, noen er utgitt i 1990, det er 23 år siden det.

Klarer du å kjenne igjen alle områdene?