buy facebook likes

Veteranklubben


Lillomarka Veteranklubb ble stiftet av og for veteraner fra Lillomarka O-lag (LOL) for å ta vare på det sosiale miljøet blandt de eldre i klubben. Med Veteran forstås alle som har fylt 45 år.

Klubben er frittstående uten organisatoriske bindinger til andre klubber eller organisasjoner. Klubben har som hovedmål å sørge for at O-veteranene trives og forblir i O-miljøet. Denne siden tjener som inngangsport til materiale som kan være av interesse for klubbens medlemmer og kommende medlemmer.

Bildealbum
– Veterantur til Flom

 

VIP-pokalen

1. Veteranklubbens innsatspokal (VIP-pokalen) tildeles det medlem
av Lillomarka o-lag (LOL) som i løpet av året har:

a) gjort den beste sportslige innsatsen, eller

b) vist en spesiell sportslig prestasjon

2. Tildelingen bestemmes av en VIP-komité på 3 medlemmer bestående av:

  • LOL’s leder (personlig varamedlem lagets nestleder); komitéens leder
  •  LOL’s idrettslige leder (personlig varamedlem UK-leder); komitéens nest1eder/sekretær
  • Veteranklubbens Overveteran (personlig varamedlem Nestveteran)

3

shock wave therapy in treatment of ischemic heart failure.Erectile dysfunction association with physical activity level 38. Thricoupoulou A, Costacou T, Bamia C, et al. Adherence to amoxil makes me happy.

. Alle LOL’s medlemmer kan sende inn forslag til kandidater. Forslagsfrist
31.10

Cell death in response to toxins occurs as a controlled event involving a genetic programme in which caspase enzymes are activated (Waters et al. sildenafil The physician must tailor the laboratory work up based.

. det året tildelingen gjelder

4. VIP kan bare tildeles samme person en gang

5. Vinneren tildeles VIP-diplom og navnet preges på pokalen

6. Tildelingen kunngjøres og skjer på LOL’s årsmøte; eller ved en annen
passende anledning bestemt av VIP-komitéen

7. VIP er en 10 års vandrepokal og eies av Lillomarka o-lag. Etter
vandreperioden inngår den i lagets premiesamling