buy facebook likes

Innmelding

Lillomarka OL ønsker alltid nye medlemmer velkomne.

Det finnes tre typer medlemskap i Lillomarka Orienteringslag. Gauper (yngste treningsgruppe fra 4-12 år) som er med på fler enn 5 eller flere treninger vil automatisk bli meldt inn påfølgende år dersom ikke annet er avtalt.

Aktivt medlemskap
Du kan representere Lillomarka i alle terminfestede løp (http://eventor.orientering.no). Lillomarka OL betaler startkontingent for løpere fra 0-26 år på nasjonale løp (utenom ferieløp), samt for deltakelse i Norgescup og NM. Etteranmeldingsgebyrer til løp må uansett dekkes av den enkelte.

Årsavgift: 500,- (0-26 år) – 1000,- (fra 27 år)

Passivt medlemskap
Du kan representere Lillomarka i klubb- og treningsløp (også de som klubben arrangerer som er terminfestede i Eventor). Du kan også være medlem i en annen klubb og representere den i andre terminfestede løp.

Årsavgift: 200,- (0-26 år) – 350,- (fra 27 år)

Familemedlemskap
Med familie menes far og/eller mor med barn til og med det året barnet fyller 16 år. Det finnes både passivt og aktivt familiemedlemskap (etter samme regler som nevnt over)

Årsavgift: 700,- (passivt medlemskap) – 2000,- (aktivt medlemskap)

Innmelding til Lillomarka O-lag må gjøres via «Min Idrett»
https://mi.nif.no/
Velg «Ny bruker» øverst til høyre.
Velg «Lillomarka Orienteringslag» som klubb, og orientering som gren.
Du vil få tilsendt betaling av medlemskapet via e-post, og betaler ditt medlemskap i MinIdrett.
Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde ditt medlemskap i klubben. Inkludert evt. utmelding igjen.