buy facebook likes

Stor fotokonkurranse under jubileums-o-susen

31. October 2015 - Fredrik Steiwer

Har du bilder med en Lillomarking på?

Under Jubileums-o-susen kårer vi det beste bildet med en eller flere Lillomarkinger på. Alle kan delta med inntil tre bilder. Det kan være farge eller sort/hvitt, elektronisk eller på papir.

Bildene sendes inn til Vidar Benjaminsen, Tjernveien 35, 0957 Oslo eller b-sats@online.no. Frist for innsending er 15. november.

De beste bildene premieres.

Bilde_fotokonkurranse