2-2 observasjon (05.08.2014)
Kategori: Trening
Kart/område: Juvstøyl
Arrangør: Camp Norway
Distanse: 4.44 km
Tid: 68:59
Parøkt, med mål om å se postenes (og andre utvalgte) detaljer først. Min oppgave var å plukke ut tre detaljer på hvert strekk, som jeg deretter skulle finne raskest mulig. På noen strekk (som de første) kunne det være vanskelig å finne detaljer som skilte seg tydelig nok. Denne metoden fungerte veldig bra for meg, og jeg klarte å holde konsentrasjonen hele veien. De beste detaljene å bruke i denne typen terreng er myrer og høydekurver. Steiner, skrenter osv. fungerer ikke like bra, ettersom de er mindre og vanskeligere å se, og nødvendigvis ikke stemmer overens med kartet.
Vis kommentarer (0)
 
2-2 observasjon (05.08.2014)