Tour of Lillomarka 22092014 (22.09.2014) Tour of Lillomarka 22092014 (22.09.2014)