Tour of Lillomarka 15092014 (15.09.2014) Tour of Lillomarka 15092014 (15.09.2014)