Tour of Lillomarka 7 2015 (08.06.2015) Tour of Lillomarka 7 2015 (08.06.2015)