Tour of Lillomarka 6 2015 (01.06.2015) Tour of Lillomarka 6 2015 (01.06.2015)